Wydobycia

Armata przeciwpancerna 45 mm

Wydobycie przodka radzieckiej armaty przeciwpancernej 45 mm, będącej na wyposażeniu 1. Armii Wojska Polskiego. Miejsce zalegania: teren prawostronnego, praskiego obszaru Wisły od Mostu Poniatowskiego do Mostu Kolejowego. Prace wydobywcze prowadzone były na podstawie pozwolenia wydanego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz zgody udzielonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wózek armaty ppanc. wraz ze wszystkimi elementami były w nie najlepszym stanie, stalowe części uległy silnej korozji.