Wydobycia

Transporter Sd.Kfz. 250

Wydobycie z dna Pilicy, w pobliżu miejscowości Górki, dwóch pojazdów niemieckich z II wojny światowej: transportera opancerzonego Sd.Kfz. 250 oraz wraku ciągnika artyleryjskiego Sd.Kfz. 7 – silnie zniszczonego wybuchem.

Pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych udzielili: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Radomiu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obecnie trwa proces konserwacji obiektów (wraz z wyposażeniem), który w przyszłości pozwoli na ich pełne wyeksponowanie i uruchomienie. W Sd.Kfz. podjęliśmy próbę zachowania oryginalnego pokrycia lakierniczego.