Wydobycia

Działo samobieżne StuG III/40 aufs. G

Wydobycie pozostałości niemieckiego działa samobieżnego StuG III/40 aufs. G w pobliżu miejscowości Kwiecewo–Świątki – na podstawie pozwolenia udzielonego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Wśród wydobytych fragmentów na największą uwagę zasługuje dwunastocylindrowy silnik typu Maybach HL 120 TRM – niestety, jak się okazało po demontażu, każda z części posiada pęknięcia. Pozostałe części to: fragment podłogi, koło napinające oraz liczne elementy podwozia i opancerzenia. Środowisko torfowe sprawiło, że stalowe segmenty działa nie uległy korozji, a na ich powierzchni miejscami zalegała farba. Mimo to wszystkie odnalezione elementy posiadają ślady poważnych mechanicznych uszkodzeń skutkiem detonacji przeprowadzonej przez ewakuującą się załogę pojazdu w 1945 r. oraz jego rozcinania w okresie powojennym.